Bez kategorii

WSI Zapisy

By Październik 24, 2018 No Comments

Wyzywienie (wymagane)

Preferencje Zakwaterowania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w celu uczestnictwa w Wyjeździe Szkoleniowo-Integracyjnym ELSA Katowice (zwanym dalej WSI) w dniach od 9 listopada do 11 w Ustroniu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w WSI. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji WSI, a także przeprowadzenia jego ewaluacji. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
Dane osobowe mogą być ujawniane przez ELSA Poland podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją WSI - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.