XIX edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego ELSA Katowice

11034773_732826866830814_379002881_o

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice zaprasza na XIX edycję Lokalnego Konkursu Krasomówczego, która obędzie się 18 marca 2015 roku o godzinie 13:30.

Lokalny Konkurs Krasomówczy adresujemy do studentów prawa i administracji naszego wydziału. Główną ideą organizowania konkursu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności sprawnego i skutecznego korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, a także zdobycie doświadczenia w zakresie płynnego posługiwania się językiem prawniczym oraz podkreślenie znaczenia sztuk autoprezentacji, argumentacji oraz oracji.

Zadanie konkursowe polega na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występują parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego wylosowane na tydzień przed konkursem.

Główną nagrodą jest płatna praktyka w renomowanej kancelarii prawniczej oraz udział w ogólnopolskiej edycji konkursu, która odbędzie się w Szczecinie. Oprócz tego zwycięzcy  otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2015 r.  pod adresem e-mail info@katowice.elsa.org.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie internetowej: www.elsa.katowice.org.pl w zakładce „Działalność naukowa” → „XIX edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego ELSA Katowice”.

Serdecznie zapraszamy do udziału 🙂