O nas

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

ELSA obecna jest w 42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

 

Wizja ELSA: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”.

 

Cele ELSA

  • Wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników
  • Promowanie postaw obywatelskich i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej
  • Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową

 

Wypełnianiu powyższych założeń służą programy, w ramach których prowadzimy działania:

  • Program Wymiany Praktyk Studenckich
  • Działalność Naukowa
  • Seminaria i Konferencje