Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich

Wiceprezes ds. STEP – Natalia Kubas

STEP (ang. Student Trainee Exchange Programme) –  Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich, to sekcja, która zajmuje się pozyskiwaniem praktyk dla studentów prawa i administracji na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Jej celem jest nawiązywanie współpracy z różnorodnymi podmiotami zewnętrznymi, aby zapewnić studentom okazję do odbywania praktyk w kancelariach, a także sądach, jednostkach administracyjnych oraz wszelkiego rodzaju instytucjach i firmach.

Działalność w tej sekcji pociąga za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim dzięki organizowaniu praktyk studenckich można dowiedzieć się jak przebiega cały proces rekrutacyjny. Zapoznanie się z wymaganiami i zasadami praktyk w kancelariach sprawia, że poszukiwanie praktyk dla siebie będzie o wiele łatwiejsze. Zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami z PR, HR czy Marketingu oraz zdobyte doświadczenie wiążą się z kształtowaniem osobowości, nabyciem umiejętności negocjacyjnych czy pokonywaniem strachu przed wystąpieniami publicznymi

STEP zajmuje się także koordynacją międzynarodowej wymiany praktyk oraz organizacją szkoleń i warsztatów, które pozwalają na zdobywanie umiejętności praktycznych. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ umiejętności zawodowych nie sposób wynieść jedynie z teoretycznego przygotowania na zajęciach. STEP koordynuje Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych.

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to jedna z inicjatyw ELSA. Projekt ten odbywa się w

kilkunastu ośrodkach akademickich w Polsce. Trwający trzy dni cykl spotkań jest

ukierunkowany na doskonalenie posiadanej wiedzy poprzez praktykę . W czasie ODPP mają

miejsce takie wydarzenia jak: spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych i

powiązanych z prawem, różnorodne warsztaty, prelekcje, profesjonalne szkolenia.

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych promują podwyższanie kwalifikacji zawodowych

studentów już w czasie studiów. Głównym celem projektu jest ukazanie różnych możliwości

kariery, ułatwienie studentom startu i zwiększenie ich szans na rynku pracy.