Marketing

Wiceprezes ds. Marketingu – Ewelina Madejska

Na działalności sekcji marketingu ELSA opiera źródło swego funkcjonowania. Jako organizacja non-profit utrzymuje się dzięki nawiązanej współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi, które prowadzą członkowie tej grupy. Ta działka oferuje nabycie umiejętności tzw. twardych oraz miękkich – podstawowych atutów przy prowadzeniu negocjacji i wspinaniu się wyżej na rynku pracy. Uczymy jak budować atrakcyjne oferty współpracy oraz przedstawiać je zarówno w treści maila, na papierze, jak i telefonicznie. Tutaj ludzie rozwijają się na szeroką skalę w każdej dziedzinie – czy to w pisaniu i tworzeniu, czy też w przemawianiu i budowaniu pewności siebie. Każdy odnajduje tutaj pomysł na siebie oraz odkrywa swoje mocne strony, a słabe przekształca na korzyści. Tzw. marketerzy dbają o wysoki status stowarzyszenia oraz rozpowszechniają jego pozytywny wizerunek. Umożliwiają studentom odnalezienie się w świecie biznesu.