Kontakt

Adres do korespondencji:

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa

ELSA Katowice

Wydział Prawa i Administracji UŚ
ul. Bankowa 11b, pok. 3.49
40-007 Katowice

Nr rachunku bankowego:

Bank Pekao

37 1240 1037 1111 0010 6562 2811