Patroni Honorowi XIX Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę

Z przyjemnością informujemy, że Patronatem Honorowym XIX edycję Konkursu objęli:

 

prof. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodniczący KRASP, Rektor Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

prof. dr hab. Roman Marek Hauser
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

prof. dr hab. Czesław Martysz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Sąd Najwyższy

Trybunał Konstytucyjny

Podziel się